Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/breku/domains/brekubezpieczenia.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/breku/domains/brekubezpieczenia.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/breku/domains/brekubezpieczenia.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Informacja administratora danych osobowych - BREK Ubezpieczenia
Pomagam migiem

Informacja administratora danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorami danych osobowych przetwarzanych przez Brek Joanna Kurzydlak-Najmowicz są:
• Brek Joanna Kurzydlak- Najmowicz ul. Śląska 42b, 70-432 Szczecin,
• Multiagencja Conditor” Sp. z o.o. ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie
• Conditor Life Sp. z o.o. ul. Kościuszki 16, 57-200 Ząbkowice Śląskie
• Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212
• Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208/7
• Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bertolta Brechta 7
• Superpolisa GSU Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2
• Superpolisa FMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212
• Superpolisa Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212
• Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212
• GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2
• GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2
• Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212.

Cele i podstawy przetwarzania:

• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO):
• oceny ryzyka ubezpieczeniowego. na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) (podstawa z
art. 6 ust 1 lit. c RODO):
• wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-
10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust I lit. c
RODO):
• rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym3) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO):
• w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych Klientów]
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu. gdy
zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług podmiotów (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli
profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
• Dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie
zgody (w związku z art.9 ust. 2 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa.

Przekazywanie danych

• Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa
oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z wymienionymi wyżej podmiotami, jako agentami ubezpieczeniowymi (w ramach pośrednictwa
ubezpieczeniowego).
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub
współpracującym z wymienionymi wyżej agentami, partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG)

Prawo do sprzeciwu

• W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie punktów powyżej.
Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że w stosunku do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa — zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
• Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 91 30 33 345; wysyłając nam e-mail na adres: biuro@brekubezpieczenia.pl
lub pisemnie na adres naszej siedziby Brek Joanna Kurzydlak-Najmowicz ul. Śląska 42b,70-432 Szczecin

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda): b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; c) prawo
sprostowania (poprawiania) swoich danych: d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych: e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; f) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym. powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi: g) prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego — bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.