Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/breku/domains/brekubezpieczenia.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/breku/domains/brekubezpieczenia.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/breku/domains/brekubezpieczenia.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Informacja o agencie ubezpieczeniowym - BREK Ubezpieczenia
Pomagam migiem

Informacja o agencie ubezpieczeniowym

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM I DYSTRUBUTORZE UBEZPIECZEŃ

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz.U. 2017 poz. 2486) niniejszym przekazuję następujące informacje.

INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

Agencja Brek Joanna Kurzydlak-Najmowicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Śląskiej 42b, jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów
ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11243111/A i wykonuje czynności agencyjne na rzecz jednego zakładu
ubezpieczeń na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Jednocześnie jako Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne działa w imieniu:
Multiagencja Conditor” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Legnickiej 1, nr w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11197257/A
Conditor Life Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Kościuszki 16, nr w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11226979/A
Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11162401/A;
Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208/7, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11222265/A;
Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bertolta Brechta 7, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11221321/A;
Superpolisa GSU Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11219281/A;
Superpolisa FMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11234543/A;
Superpolisa Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11215984/A;
Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11112862/A;
GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, nr w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11116848/A;
GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11179276/A;
Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, numer w rejestrze agentów ubezpieczeniowych 11240268/A
Wyżej wymienione spółki działają jako agenci ubezpieczeniowi wielu towarzystw wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego i na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

INFORMACJA O TOWARZYSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH, NA RZECZ KTÓRYCH DZIAŁA AGENT UBEZPIECZENIOWYM

Brek Joanna Kurzydlak-Najmowicz – Generali TUS.A. ; Generali Życie TUS.A
MultiagencjaConditor” Sp.z o.o. :
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A; Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.; Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.;
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.; Balcia Insurance SE, Spółka europejska Oddział
w Polsce; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group;
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; WTUŻiR Concordia Capital S.A.; Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Generali Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.; Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.;
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.; LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; LEADENHALL POLSKA S.A.; PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR S.A.;
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.; Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.; TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.; UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji “WARTA” S.A.; Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
“WARTA” S.A.; Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.; MACIF ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych
Conditor Life Sp. z o.o. :
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
S.A. Vienna Insurance Group, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; LEADENHALL POLSKA S.A.; SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;
SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Pozostałe wyżej wymienione spółki:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.; Axa Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Spółka Akcyjna; Cg Car-Garantie Versicherungs-
Aktiengesellschaf; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

S.A. Vienna Insurance Group; D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.; Europ Assistance Limited Company Oddział W Irlandii; Financial
Assurance Company Limited; Financial Insurance Company Limited; Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group; Inter Partner Assistance S.A. Oddział W Polsce; Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna; Lmg Försakrings Ab S.A. Oddział W Polsce; Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie
S.A.; Pzu Sa; Pzu Życie S.A.; Red Sands Insurance Company (Europe); Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.; Towarzystwo Ubezpieczeń I
Reasekuracji Allianz Polska S.A.; Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.; Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Warta S.A.; Towarzystwo
Ubezpieczeń Interrisk S.A. Vienna Insurance Group; Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Ergo Hestia S.A.; Axa
Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. – Oddział W Polsce; Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Warta S.A.; Tuz Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych; Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A
Aktualne dane z rejestru agentów ubezpieczeniowych udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej
Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem strony internetowej powinien zapewniać identyfikację podmiotu
występującego z wnioskiem. Dane kontaktowe do Komisji Nadzoru Finansowego znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem: www.knf.gov.pl W
godzinach pracy urzędu obsługującego KNF wnioskodawcy mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym. Wpis
do rejestru można sprawdzić także podając dane: wyżej wymienionych agentów na stronie internetowej KNF pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search .
W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia wymienieni wyżej Agenci otrzymują prowizję od zakładu ubezpieczeń, z którym zostaje
zawarta umowa ubezpieczenia za pośrednictwem Brek Joanna Kurzydlak-Najmowicz. Poza prowizją wymienieni wyżej Agenci mogą otrzymać nagrody
rzeczowe lub pieniężne w przypadku konkursów organizowanych przez towarzystwa oraz dodatkowe wynagrodzenie kontraktowe.
Reklamacje może Pan/Pani składać na adres: ul. Śląska 42b, 70-432 Szczecin lub biuro@brekubezpieczenia.pl lub na stronie www.superpolisa.pl przez
klientów spółek agencyjnych działających w ramach „Superpolisa” zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji złożonych przez klientów wyżej
wymienionych Agentów.
Spór między klientem, a wyżej wymienionymi Agentami może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów
między klientem a agentem ubezpieczeniowym jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Istnieje również możliwość złożenia przez Pana/Panią skargi na działalność wyżej wymienionych Agentów do właściwych organów, w tym Komisji
Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.